Karawanki - Karawanken (de), Karavánke (sl)

             Karawanki są częścią Południowych Alp Wapiennych. Mają one przebieg równoleżnikowy. Ich długości to około 120 km. Na zachodzie Karawanki  zaczynają się od rzeki  Gailitz (znajduje się tu przejście graniczne Tarvisio). Na wschodzie ciągną się do rzeki Mislinja w Słowenji. Najbardziej okazała część Karawanków znajduje się w zachodniej ich części, gdzie główny ich grzbiet rozgranicza Austrię i Słowenię. Tutaj znajdują się najwyższe szczyty Karawanków: Hochstuhl/Stol (2236 m), Košuta (2136 m), Mittagskogel/Kepa (2143 m), Vertatscha /Vrtača (2180 m). Przez tą część Karawanków wiedzie też część słynnego szlaku Via Alpina.

            Bardzo popularnym miejscem wypoczynku turystów Karawankach jest Dolina Bodental. Ze zlokalizowanych tu pensjonatów wiodą szlaki turystyczne na górujący nad doliną skalisty mór Vertatscha i na najwyższy szczyt Karawanków  Hochstuhl. Wyjście na Hochstuhl to „wyczyn” porównywalny do wysiłku, jaki towarzyszy "zdobyciu" Świnicy z Kuźnic. Przy wchodzeniu na Hochstuhl najłatwiejszą drogą jedynym utrudnieniem jest pokonanie pod szczytem piargu, który częściowo zasypuje ścieżkę. Początkiem lata fragmenty ścieżki mogą być ukryte pod śniegiem. Przy dobrej widoczności ze szczytu rozciąga się rozległa panorama. Od zachodu zachwycać się można zwłaszcza widokiem Triglawa i Alp Julijskich, Dolomitów, Wysokich Taurów. Od wschodu podziwiać można szczyty Vertatscha, Košuta i Alpy Kamnickie. Dzień gorszej pogody w Dolinie Bodental wykorzystać można na zwiedzenie kanionu Tscheppaschlucht  i wysokiego na 26 metrów wodospadu Tschaukofall.

            Górna część Doliny Bodental objęta jest rezerwatem przyrody – „Naturschutzgebiet Inneres Bodental und Vertatscha”. Co ciekawe ten rezerwat  według stanu na rok 2015 nie wchodzi w skład obszarów Natura 2000. Po austriackiej stronie Karawanków jedynie obszar Mittagskogel należy do Natury 2000. Natomiast w Słowenii prawie całe Karawanki objęte są tym programem ochrony.

 

Oto lista interesujących gatunków roślin napotkanych w czasie wycieczki.

Alyssum ovirense - smagliczka słoweńska, Obir-Steinkraut, Alpen-Steinkraut (de),obirski grobeljnik(sl)

Campanula zoysii - Zois-Glockenblume (de), Zoisova zvončica (sl)

Dianthus sternbergii - Sternbergs Nelke

Lilium carniolicum - Krainer Lilie (de), zlato jabolko, kranjska lilija (sl)

Lonicera alpigena - wiciokrzew, Alpen-Heckenkirsche, Alpen-Doppelbeere (de), planinsko kosteničevje (sl)

Papaver kerneri (P. alpinum subsp. kerneri) - Kerners Alpenmohn Karawanken-Alpenmohn 9de), Kernerjev mak (sl)

Primula wulfeniana - Wulfens Primel, Südostalpen-Primel (de), Wulfen's Primrose (sl)

Ranunculus traunfellneri - Traunfellner-Hahnenfuß

Saxifraga crustata - Krusten-Steinbrec (de), skorjasti kamnokreč (sl)

Silene hayekiana - Karst-Leinkraut (de), Hayekova lepnica (sl)

Thlaspi minimum - Kerner-Täschelkraut, Zwerg-Täschelkraut

 


www.natura-2000.eu