Jaszczurka zwinka - Lacerta agilis

Miejsce napotkania - Stara Lubownia

 

www.natura-2000.eu